ชุดผลิตน้ำระบบ RO ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 300 G

     ชุดผลิตน้ำระบบ RO ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 300 G ไส้กรองเส้นใย PP ไส้กรอง RASIN ไส้กรอง Carbon ไส้กรอง TFB Membrane 300 GPD ไส้กรอง Carbon กระบอกแคปซูล ถังเก็บน้ำโพลีนเอสเตอร์ลี ทนทานสูง ไม่รั่วซืม

⭐ คุณสมบัติ

  1. ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 300 G
  2. ไส้กรองเส้นใย PP กรองตะกอน ฝุ่น สิ่งสกปรก สารแขวนลอยต่างๆ
  3. ไส้กรอง RASIN กรองความกระด้าง ดูดซับสี และสารโลหะหนักที่มากับน้ำ
  4. ไส้กรอง Carbon กำจัดสี กลิ่น รส คลอรีน และสารต่างๆ ที่มากับน้ำ
  5. ไส้กรอง TFB Membrane 300 GPD อย่างดี กรองละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
  6. ไส้กรอง Carbon กระบอกแคปซูล กำจัดสี กลิ่น รส ปรับความเป็นกรด-ด่างในน้ำ
  7. มีถังเก็บน้ำ 200 ลิตร ถังเก็บน้ำทำมาจากโพลีนเอสเตอร์ลี

     

⭐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-2207730 088-1186224