ชุดผลิตน้ำ RO

     ชุดผลิตน้ำระบบ RO ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 300 G ไส้กรองเส้นใย PP ไส้กรอง RASIN ไส้กรอง Carbon ไส้กรอง TFB Membrane 300 GPD ไส้กรอง Carbon กระบอกแคปซูล ถังเก็บน้ำโพลีนเอสเตอร์ลี ทนทานสูง ไม่รั่วซืม

     ชุดผลิตน้ำระบบ RO ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 150 G ไส้กรองเส้นใย PP ไส้กรอง RASIN ไส้กรอง Carbon ไส้กรอง TFB Membrane 150 GPD ไส้กรอง Carbon กระบอกแคปซูล ถังเก็บน้ำโพลีนเอสเตอร์ลี ทนทานสูง ไม่รั่วซืม

     ชุดผลิตน้ำระบบ RO ขนาด 100 ลิตร ปั้ม 150 G ไส้กรองเส้นใย PP ไส้กรอง RASIN ไส้กรอง Carbon ไส้กรอง TFB Membrane 150 GPD ไส้กรอง Carbon กระบอกแคปซูล ถังเก็บน้ำโพลีนเอสเตอร์ลี ทนทานสูง ไม่รั่วซืม