ถังกรองไฟเบอร์

     ถังกรองไฟเบอร์ HI-TOP ขนาด 8 x 44 cm ภายนอกเคลือบไฟเบอร์กลาส Epoxy ภายในเคลือบพลาสติก PE ทนทาน ไม่รั่วซึม น้ำหนักเบา ใช้กับหัวควบคุมแบบ Manual หรือ แบบ Automatic ทนแรงดันสูง 150 psi กรองน้ำชั้นแรกก่อนเข้าถังน้ำ มีระบบ Back Wash ทำความสะอาดล้างสาร ในตัวเองได้

     ถังกรองไฟเบอร์ HI-TOP ขนาด 10 x 52 cm ภายนอกเคลือบไฟเบอร์กลาส Epoxy ภายในเคลือบพลาสติก PE ทนทาน ไม่รั่วซึม น้ำหนักเบา ใช้กับหัวควบคุมแบบ Manual หรือ แบบ Automatic ทนแรงดันสูง 150 psi กรองน้ำชั้นแรกก่อนเข้าถังน้ำ มีระบบ Back Wash ทำความสะอาดล้างสาร ในตัวเองได้

     ถังกรองไฟเบอร์ HI-TOP ขนาด 12 x 48 cm ภายนอกเคลือบไฟเบอร์กลาส Epoxy ภายในเคลือบพลาสติก PE ทนทาน ไม่รั่วซึม น้ำหนักเบา ใช้กับหัวควบคุมแบบ Manual หรือ แบบ Automatic ทนแรงดันสูง 150 psi กรองน้ำชั้นแรกก่อนเข้าถังน้ำ มีระบบ Back Wash ทำความสะอาดล้างสาร ในตัวเองได้