เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ

     ธุรกิจเครื่องชั่งหยอดเหรียญ เหมาะกับสถานที่ไหนบ้าง ทำเลที่เหมาะจะทำเงินได้ดีต้องอยู่ในเขตเมืองที่มีคนอาศัยจำนวนมาก โดยเฉพาะคอนโด หอพัก โรงเรียน หมู่บ้านขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า แค่วางเครื่องชั่ง ทำพื้นที่เล็กๆ ให้เป็นเงินได้ง่ายๆ ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องหาคนมาเฝ้า ทำเงินเห็นๆ (ถ้ารายได้ 3,500 บาท ต้นทุนค่าไฟฟ้า 20 บาท กำไร 3,480 บาท ต่อตัว/เดือน)

     ธุรกิจเครื่องชั่งหยอดเหรียญ เหมาะกับสถานที่ไหนบ้าง ทำเลที่เหมาะจะทำเงินได้ดีต้องอยู่ในเขตเมืองที่มีคนอาศัยจำนวนมาก โดยเฉพาะคอนโด หอพัก โรงเรียน หมู่บ้านขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า แค่วางเครื่องชั่ง ทำพื้นที่เล็กๆ ให้เป็นเงินได้ง่ายๆ ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องหาคนมาเฝ้า ทำเงินเห็นๆ (ถ้ารายได้ 3,500 บาท ต้นทุนค่าไฟฟ้า 20 บาท กำไร 3,480 บาท ต่อตัว/เดือน)