กล่องขายน้ำประปา

     กล่องขายน้ำประปา หรือ กล่องขายน้ำดื่มสะอาดหยอดเหรียญ ติดตั้งง่ายเพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบน้ำประปา แล้วเสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที

⭐ กล่องขายน้ำประปา

  1. มีเสียงพูดพร้อมไฟแจ้งเตือน สีเขียวเปิดให้บริการ และไฟสีแดงปิดให้บริการ
  2. ระบบหยอดเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท
  3. ติดตั้งง่ายเพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบน้ำประปา แล้วเสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที

     

⭐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-2207730 088-1186224