กล่องขายน้ำประปา

     กล่องขายน้ำประปา หรือ กล่องขายน้ำดื่มสะอาดหยอดเหรียญ ติดตั้งง่ายเพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบน้ำประปา แล้วเสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที