ตู้น้ำหยอดเหรียญ

     ตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ "สะอาด บริสุทธิ์ ทุกหยด" รุ่นกำลังการผลิต 400-600 ลิตร ขนาด 65x65x165 เซนติเมตร ถังสำรองน้ำ ขนาด 100 ลิตร ปั้ม 150 G เป็นระบบ RO (มีน้ำทิ้ง) + น้ำแร่ (มีแร่ธาตุต่างๆ) เพื่อสุขภาพ การกรองน้ำ ทั้งหมด 8 ขั้นตอน โครงตู้เป็นไม้หนาพิเศษเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงเกรด A

     ตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ "สะอาด บริสุทธิ์ ทุกหยด" รุ่นกำลังการผลิต 600-800 ลิตร ขนาด 75x75x175 เซนติเมตร ถังสำรองน้ำ ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 150 G เป็นระบบ RO (มีน้ำทิ้ง) + น้ำแร่ (มีแร่ธาตุต่างๆ) เพื่อสุขภาพ การกรองน้ำ ทั้งหมด 9 ขั้นตอน โครงตู้เป็นไม้หนาพิเศษเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงเกรด A

     ตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ "สะอาด บริสุทธิ์ ทุกหยด" รุ่นกำลังการผลิต 800-1200 ลิตร ขนาด 75x75x175 เซนติเมตร ถังสำรองน้ำ ขนาด 200 ลิตร ปั้ม 300 G เป็นระบบ RO (มีน้ำทิ้ง) + น้ำแร่ (มีแร่ธาตุต่างๆ) เพื่อสุขภาพ การกรองน้ำ ทั้งหมด 9 ขั้นตอน โครงตู้เป็นไม้หนาพิเศษเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงเกรด A