ผลงานของเรา

    ขอขอบคุณอาจาร์ยมีชัย ที่ชุมชนเมืองใหม่ซอย 8 บ้านดอนแค ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไว้ใจเรา ไฮ-ท็อป อุบล ในการติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญขนาด 8 กิโลกรัม

     ขอขอบคุณสมชายที่ไว้ใจเรา ไฮ-ท็อป อุบล ในการติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ 200 ลิตร 300G ที่ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

    ทีมงาน ไฮ-ท็อป อุบล ติดตั้งระบบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 10.5 กิโลกรัม บริการให้ลูกค้าที่ "หอพักสมบูรณ์" 17/1 ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจเราค่ะ

     ทีมงาน ไฮ-ท็อป อุบล ติดตั้งระบบ ชุดกรองน้ำ RO 200 ลิตร 300G จำนวน 2 ชุด บริการให้ลูกค้า คุณหมวย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจเราค่ะ

     ทีมงาน ไฮ-ท็อป อุบล ติดตั้งระบบ ตู้น้ำหยอดเหรียญ 200 ลิตร 300G บริการให้ลูกค้า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้ใจเราค่ะ

     ทีมงาน ไฮท็อป อุบล ติดตั้งระบบ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ-แบงค์ อัตโนมัติ 1 หัวจ่าย บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ 6 อำเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

     ทีมงาน ไฮท็อป อุบล ติดตั้งระบบ ตู้น้ำหยอดเหรียญ 200 ลิตร 300 G บริการให้ลูกค้า คุณอรวรรณฯ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     ไฮท็อป อุบล ติดตั้งระบบ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 12,14,18 กิโลกรัม คุณวิรัชฯ